H+EKO o nás

Oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže

A. Inovácia výrobného procesu v spoločnosti H+EKO, spol. s r.o., Košice

1. Oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže
2. Súťažné podklady
3. Príloha č.5 - Jednotný európsky dokument
4. Vysvetlenie SP
5. Príloha k vysvetleniu SP

B. Výrobná linka na recykláciu skla a jeho zhodnotenia na umelé kamenivo

1. Súťažné podklady
2. Príloha k vysvetleniu súťažných podkladov - JED

Zverejnenie zmluvy NFP

Zmluva NFP

Aktuality 2018

Spoločnosť H + EKO, spol. s r. o., Košice realizuje projekt s názvom "Inovácia výrobného procesu v spoločnosti H + EKO, spol. s r.o., Košice", ktorý je podporený pomocou Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 1 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií, investičná priorita 1.2, špecifický cieľ 1.2.2. v celkovej výške 258 200,00 €, výška NFP 142 010,00 € v rámci Zmluvy o NFP č. VaI/DP/2016/1.2.2-02/D097
H+EKO služby
H+EKO elektroodpad
H+EKO zber odpadu
H+EKO aktuality
H+EKO fotogaleria
H+EKO partneri
H+EKO kariera
H+EKO kontakt
H+EKO rozhodnutia a autorizácie