H+EKO o nás

Autorizácia: 155/A/06-4.2 (11.10.2006)
Autorizácia zmena č.1: 4766/2008-3.3 (27.6.2008)
Autorizácia zmena č.2: 155/A/06-4.2., 4442/2011-3.3., 5178/2011
Autorizácia zmena č. 3: 4875/2016-3.3; 19898/2016 (31.5.2016)
Súhlas na prepravu NO ou-po-oszp2-2017-003697-005/FB (27.2.2017)
Súhlas na vydanie PP zariadenia na zhodnocovanie odpadov: OÚ-SB-OSZP-2016/00647-02-Št/ŠŠOH (21.4.2016)

Súhlas do domácnosti: ŽP 1/2009/00660-003/OH-Ma (19.10.2009)
Súhlas do domácnosti: OŽP/2011/00286-03-Št/ŠSOH (8.12.2011)
Súhlas na zber odpadov: OŽP/2012/00107-03-Št/ŠSOH (18.4.2012)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na autorizáciu: 13/10/O-3.3 (spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení)
Súhlas na prepravu NO SR: OU-PO-OSZP2-2014/015604-02-FB (16.4.2014)
Súhlas na zber odpadov OU-SB-OSZP-2015_000145-03-Št_ŠSOH (17.2.2015)

Súhlas na zhodnotenie OU-SB-OSZP-2014_00296-04-Št_ŠSOH (3.4.2014)
Súhlas na zhodnotenie OU-SB-OSZP-2015_00320-03-Št_ŠSOH(26.3.2015)
Súhlas na nakladanie s NO: OÚ-SB-OSZP-2016/00645-02-Št/ŠŠOH (31.3.2016)
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov: OU-SB-OSŽP-2016/00596-04-Št/ŠŠOH (31.3.2016)
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov: OU-SB-OSZP-2016/00597-04-Št/ŠŠOH (30.3.2016)

H+EKO služby
H+EKO elektroodpad
H+EKO zber odpadu
H+EKO aktuality
H+EKO fotogaleria
H+EKO partneri
H+EKO kariera
H+EKO kontakt
H+EKO autorizácie a rozhodnutia