H+EKO o nás

Sidlo spoločnosti:
H + EKO, spol. s r.o., Košice
Spišské námestie č. 3
040 12 Košice

Tel./Fax: +421 55 674 87 77

Prevádzka:
Jarková 17
082 22 Šarišské Michaľany

obchodné informácie

 

Konateľ spoločnosti
Mgr. Vladimír Nagy
mobil: +421 917 885 368
e-mail: vladimir.nagy@heko.sk

Odborný garant spoločnosti
Ing. Ľubica Nagyová
mobil: +421 917 885 367
e-mail: lubica.nagyova@heko.sk

Administratívny pracovník
Ivana Pavlásková
mobil: +421 905 268 741
e-mail: ivana.pavlaskova@heko.sk

Administratívny pracovník
Ing. Gabriela Lehocká
mobil: +421 918 357 955
e-mail: gabriela.lehocka@heko.sk

Manažér prevádzky
Róbert Kipikaša
mobil: +421 915 698 591
e-mail: prevadzka@heko.sk

Obchodný zástupca
mobil: +421 915 492 511
e-mail: hekosro@gmail.com

 

H+EKO služby
H+EKO elektroodpad
H+EKO zber odpadu
H+EKO aktuality
H+EKO fotogaleria
H+EKO partneri
H+EKO kariera
H+EKO kontakt
H+EKO rozhodnutia a autorizácie