H+EKO o nás

OBCHODNÉ INFORMÁCIE SPOLOČNOSTI:

obchodné meno: H + EKO, spol. s r.o., Košice
sídlo: Spišské námestie č. 3, 040 12 Košice
IČO: 31 688 985
IČ DPH: SK2020491902

Obchodný register: Okresný súd Košice I
oddiel: Sro
vložka č.:
4543/V

výpis z Obchodného registra

H+EKO služby
H+EKO elektroodpad
H+EKO zber odpadu
H+EKO aktuality
H+EKO fotogaleria
H+EKO partneri
H+EKO kariera
H+EKO kontakt
H+EKO rozhodnutia a autorizácie