H+EKO o nás
Ponúkame služby v oblasti zberu, prepravy a recyklácie elektroodpadu, plastov, železných a neželezných kovov, ako aj káblov pre podnikateľské subjekty, štátne podniky, obce, mestá a obyvateľstvo.

Pre mestá, obce a spoločnosti ďalej ponúkame komplexné zabezpečenie separovaného zberu odpadov (papier, sklo, plasty, kovy) v pravidelných intervaloch.

H+EKO služby
H+EKO elektroodpad
H+EKO zber odpadu
H+EKO aktuality
H+EKO fotogaleria
H+EKO partneri
H+EKO kariera
H+EKO kontakt
H+EKO rozhodnutia a autorizácie