H+EKO o nás
Ponúkame služby v oblasti zberu, prepravy a recyklácie elektroodpadu, plastov, železných a neželezných kovov pochádzajúcich z elektrospotrebičov, ako aj káblov pre podnikateľské subjekty, štátne podniky, obce, mestá a obyvateľstvo.
H+EKO služby
H+EKO elektroodpad
H+EKO zber odpadu
H+EKO aktuality
H+EKO fotogaleria
H+EKO partneri
H+EKO kariera
H+EKO kontakt
H+EKO rozhodnutia a autorizácie