O nás

Spoločnosť H + EKO, spol. s r.o., Košice bola založená v roku 1994 a za toto obdobie sa vypracovala na špičkovú firmu v oblasti recyklácie, zberu a separácie ostatných a nebezpečných odpadov, ako aj v oblasti poradenstva pri nakladaní s ostatným a nebezpečným odpadom. Svojím profesionálnym prístupom si získala veľké množstvo obchodných partnerov, ktorými sú obce, mestá, národné a nadnárodné spoločnosti, inštitúcie ako aj občania Slovenskej republiky.

Hlavnou činnosťou spoločnosti H + EKO, spol. s r.o., Košice je zber a recyklácia elektroodpadu, plastov, železných, neželezných (farebných) kovov a káblov v zmysle predpisov a smerníc EÚ. Zabezpečujeme tým šetrenie a recykláciu primárnych surovinových zdrojov a v neposlednom rade aj ochranu životného prostredia.

Spoločnosť H + EKO, spol. s r.o., Košice poskytuje svoje služby po celom území Slovenskej republiky s vysokou profesionalitou a flexibilitou, podľa želania zákazníka.

Zber odpadu

Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. Košice vykonáva zber a zhodnocovanie odpadov z elektrozariadení zakategorizovaných podľa zákona  č.79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa prílohy č. 6 – II. časti nasledovne:

  1. Zariadenia na tepelnú výmenu
  2. Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2
  3. Svetelné zdroje
  4. Veľké zariadenia
  5. Malé zariadenia ( žiadny  vonkajší rozmer  nie je väčší ako 50 cm ) vrátane, ale nielen
  6. Malé IT a telekomunikačné zariadenia ( žiadny  vonkajší rozmer  nie je väčší ako 50 cm )

Vážení klienti, v prípade záujmu o odvoz elektroodpadu, kontaktujte prosím nášho obchodného zástupcu na telefónnom čísle: 0915 492 511.

Po dohodnutí dátumu a hodiny odvozu elektroodpadu, si ho naši pracovníci vyzdvihnú priamo u Vás.

Využite možnosť odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti alebo vo firme.

Aktuality

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia
Súhlas str. 1, str. 2, str. 3.
Oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže
A. Inovácia výrobného procesu v spoločnosti H+EKO, spol. s r.o., Košice
1. Oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže
2. Súťažné podklady
3. Príloha č.5 – Jednotný európsky dokument
4. Vysvetlenie SP
5. Príloha k vysvetleniu SP

B. Výrobná linka na recykláciu skla a jeho zhodnotenia na umelé kamenivo
1. Súťažné podklady
2. Príloha k vysvetleniu súťažných podkladov – JED
Zverejnenie zmluvy NFP
Zmluva NFP
Aktuality 2018
Spoločnosť H + EKO, spol. s r. o., Košice realizuje projekt s názvom „Inovácia výrobného procesu v spoločnosti H + EKO, spol. s r.o., Košice„, ktorý je podporený pomocou Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií, investičná priorita 1.2, špecifický cieľ 1.2.2. v celkovej výške 258 200,00 €, výška NFP 142 010,00 € v rámci Zmluvy o NFP č. VaI/DP/2016/1.2.2-02/D097