O nás

Spoločnosť H + EKO, spol. s r.o., Košice bola založená v roku 1994 a za toto obdobie sa vypracovala na špičkovú firmu v oblasti recyklácie, zberu a separácie ostatných a nebezpečných odpadov, ako aj v oblasti poradenstva pri nakladaní s ostatným a nebezpečným odpadom. Svojím profesionálnym prístupom si získala veľké množstvo obchodných partnerov, ktorými sú obce, mestá, národné a nadnárodné spoločnosti, inštitúcie ako aj občania Slovenskej republiky.

Hlavnou činnosťou spoločnosti H + EKO, spol. s r.o., Košice je zber a recyklácia elektroodpadu, plastov, železných, neželezných (farebných) kovov a káblov v zmysle predpisov a smerníc EÚ. Zabezpečujeme tým šetrenie a recykláciu primárnych surovinových zdrojov a v neposlednom rade aj ochranu životného prostredia.

Spoločnosť H + EKO, spol. s r.o., Košice poskytuje svoje služby po celom území Slovenskej republiky s vysokou profesionalitou a flexibilitou, podľa želania zákazníka.