Kontakt

Sídlo spoločnosti
H + EKO, spol. s r.o., Košice
Spišské námestie č. 3
040 12 Košice

Tel.: +421 55 674 87 77

email: hekosro@gmail.com

Prevádzka
Jarková 17
082 22 Šarišské Michaľany