Kontakt

Sídlo spoločnosti
H + EKO, spol. s r.o., Košice
Spišské námestie č. 3
040 12 Košice

Tel.: +421 55 674 87 77

Prevádzka
Jarková 17
082 22 Šarišské Michaľany


Konateľ spoločnosti
Mgr. Vladimír Nagy
e-mail: vladimir.nagy@heko.sk

Odborný garant spoločnosti
Ing. Ľubica Nagyová
mobil: +421 917 885 367
e-mail: lubica.nagyova@heko.sk

Administratívny pracovník
Ing. Katarína Nagyová
mobil: +421 915 602 610
e-mail: katarina.nagyova@heko.sk

Administratívny pracovník
Ivana Pavlásková
mobil: +421 905 268 741
e-mail: ivana.pavlaskova@heko.sk

Administratívny pracovník
Ing. Gabriela Lehocká
mobil: +421 918 357 955
e-mail: gabriela.lehocka@heko.sk

Manažér prevádzky
Róbert Kipikaša
mobil: +421 915 698 591
e-mail: prevadzka@heko.sk

Obchodný zástupca
mobil: +421 915 492 511
e-mail: hekosro@gmail.com