Zber odpadu

Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. Košice vykonáva zber a zhodnocovanie odpadov z elektrozariadení zakategorizovaných podľa zákona  č.79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa prílohy č. 6 – II. časti nasledovne:

  1. Zariadenia na tepelnú výmenu
  2. Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2
  3. Svetelné zdroje
  4. Veľké zariadenia
  5. Malé zariadenia ( žiadny  vonkajší rozmer  nie je väčší ako 50 cm ) vrátane, ale nielen
  6. Malé IT a telekomunikačné zariadenia ( žiadny  vonkajší rozmer  nie je väčší ako 50 cm )

Vážení klienti, v prípade záujmu o odvoz elektroodpadu, kontaktujte prosím nášho obchodného zástupcu na telefónnom čísle: 0915 492 511.

Po dohodnutí dátumu a hodiny odvozu elektroodpadu, si ho naši pracovníci vyzdvihnú priamo u Vás.

Využite možnosť odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti alebo vo firme.